__

Korzystanie z Serwisu

                                               REGULAMIN E-SKLEPU
                                                    1. Informacje ogólne
  1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.onedollar.pl, jest prowadzony przez
        One Dollar Group Sp. z o.o.
        aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
  1.2. Sklep Internetowy One Dollar jest jednym z kanałów dystrybucji towarów i służy kontaktom pomiędzy One Dollar Group a Klientami.
  1.3. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski.
  1.4. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację tego regulaminu.
                                                   2. Zamówienia i sprzedaż
  2.1. Zamówienia są przyjmowane całodobowo na stronie sklepu . Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
  2.2. Procedura realizacji zamówień jest następująca :
  2.2.1. Po wysłaniu zamówienia wygenerowanego przy użyciu formularza dostępnego na stronie jest ono weryfikowane przez Dział Sprzedaży Internetowej (dalej zwany DSI) i następnie konsultowane z Klientem w celu ostatecznego potwierdzenia.
  2.2.2. Klient po zapoznaniu się z nim i zaakceptowaniu ewentualnych zmian odsyła je drogą elektroniczną do "DSI", a ten kieruje zamówienie do realizacji.
  2.2.3. Zamówienia potwierdzonego przez Klienta i skierowanego do realizacji nie można już anulować.
  2.2.4. Zamówienia nie potwierdzone przez klienta w okresie 7 dni od kontaktu z "DSI" ulegają automatycznemu anulowaniu. O każdym takim fakcie klient zostanie natychmiastowo poinformowany przez "DSI".
  2.2.5. Jeśli nie ma możliwości skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku niejasności sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
  2.2.6. Zawarcie umowy pomiędzy sklepem One Dollar, a Klientem następuje w momencie przyjęcia przez „DSI” prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
  2.2.7. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 3-5 dni roboczych
  2.2.8. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego One Dollar do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
  2.2.9. Ze względu na specyfikę asortymentu sklep nie realizuje zamówień o wartości mniejszej niż  200 pln netto.

                                                     3. Wysyłka zamówienia i płatności
  3.1. Potwierdzone zamówienia dostarczone będą Klientowi przez One Dollar na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
  3.4. Koszty dostawy towaru ponosi Klient, wysokość kosztów jest uzależniona od wielkości  zamówienia, jego objętości i ciężaru.
  3.5. O wysokości kosztów transportu Klient jest każdorazowo informowany.
  3.6. Zamówienia o wartości powyżej 1500 zł netto będą realizowane na koszt firmy One Dollar          
  3.7 . Istniejące sposoby rozliczania transakcji:
  3.7.1. Gotówką przy odbiorze produktu osobiście (Płatność gotówką przy odbiorze własnym).
  3.7.2. Gotówką przy odbiorze produktu od pracownika firmy kurierskiej.(Płatność za pobraniem).
  3.7.3. Przelewem przed dostawą produktu. Ta forma płatności przesuwa wysyłkę zamówionego produktu do czasu wpłynięcia należności na konto Sklepu     Internetowego („Płacę przelewem” ). Przy wpłacie na konto należy podać numer zamówienia otrzymany w e-mailu wysłanym przez sklep.
  3.8. Dane adresowe właściciela sklepu internetowego to:
         One Dollar Group Sp. z o.o.
         aleje Jerozolimskie 200,
         02-486 Warszawa
         NIP: 526-26-66-381
  3.9. Konto bankowe :
        Nazwa banku: BANK MILLENIUM S.A.
        Numer konta: 60 1160 2202 0000 0000 3291 9293
  3.10. Wszystkie podane ceny na stronach sklepu zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
  3.11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych,
  3.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, gdy zamówiony towar znajduje się w magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o stanie zamówienia i sam zadecyduje o sposobie jego realizacji [częściowa realizacja, rezygnacja z zamówienie bądź wydłużenie czasu oczekiwania].
 
  3.13. Ceny przesyłek kurierskich zależą od objętości i wagi. W chwili obecnej ceny przesyłek krajowych kształtują się następująco:
           Wysyłka paczki do 30 kg, do wartości 200pln netto = 14,88 zł netto,
           Wysyłka palety EURO o wartości do 1000 pln netto – 80 zł netto,
           Wysyłka palety EURO o wartości od 1000 do 2000 pln netto – 50 zł netto,
           Wysyłka palety EURO o wartości powyżej 2000 pln netto – transport gratis,

            pobranie do 1 000 zł = 10 zł netto,
            pobranie od 1 000 zł do 3 000 zł = 15 zł netto,
            pobranie od 3 000 zł do 7 000 zł = 20 zł netto,
            wysyłka zamówienia powyżej 7 tysięcy możliwa tylko przy przedpłacie

np. koszt standardowej paczki do 30 kg ,na terenie kraju za pobraniem do 1000 pln (płatne u kuriera przy odbiorze) = 14,88 + 10 = 24,88 zł netto. Paczki dostarczane są na drugi dzień roboczy od nadania (do godz. 16.00), lub według wskazań Klienta.
Ubezpieczenie przesyłki zawarte jest w cenie

                                                     4. Reklamacje, zwroty i gwarancje
  4.1. Odbierając zamówione produkty, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia. W sytuacji stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń po odebraniu przesyłki, należy je niezwłocznie, pisemnie (także/lub za pośrednictwem poczty email na adres informatykmc@onedollar.pl zgłosić, aby rozpocząć proces reklamacyjny. Kolejnym krokiem w składaniu reklamacji jest kontakt z „DSI” celem ustalenia jak najszybszej drogi załatwienia sprawy.
  4.2. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy składać w formie pisemnej (dopuszcza się także możliwość składania reklamacji wraz z załącznikami - Protokół Szkodowy, ewentualne zdjęcia – za pośrednictwem poczty e-mail na adres informatykmc@onedollar.pl  
  4.3. Do składanych reklamacji pracownicy Sklepu internetowego przekażą odpowiedź z zachowaniem terminów nie przekraczających 14 dni.
  4.4. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Towar musi być dostarczony w oryginalnym nieuszkodzony opakowaniu z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu (paragon). (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).
  4.5. Towar zwracany w powyższy sposób, opisany w Regulaminie zakupów w sklepie internetowym One Dollar w punkcie 4.1 należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego [sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem]. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane osobowe, oraz zaznaczyć jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność:
  4.5.1 Przelew na konto bankowe - należy podać numer konta
  4.5.2 Przekaz pocztowy na podany adres
  4.6. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.
  4.7. Gwarancja, rękojmia i prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Należy zwrócić uwagę na stan taśmy którą oklejona jest przesyłka. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z „DSI” w celu wyjaśnienia sprawy.

                                                        5. Ochrona danych osobowych
  5.1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Firmy One Dollar Group są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
  5.2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Jeśli chcą państwo dokonać zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych prosimy o kontakt
informatykmc@onedollar.pl
                                                           6. Postanowienia końcowe
  6.1. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
  6.2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.
  6.3. Sklep Internetowy One Dollar dokłada należytej staranności, aby treść stron Sklepu Internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
6.5. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
6.6. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta drogą elektroniczną. 
NOWOŚCI NA TWÓJ EMAILZapisz się            
Wypisz się